MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi kết thúc khóa học, học sinh sẽ:

 • Nhận biết các số nguyên tố
 • Diễn tả bình phương và căn bậc hai
 • Nắm được kiến thức cơ bản về biểu thức và phương trình
 • Biết cách làm tròn số
 • So sánh và thực hiện phép cộng - trừ đối với phân số
 • Sử dụng thước để đo và tính góc
 • Nắm được cách dựng hình và mô tả các hình
 • Tính toán được chu vi, diện tích và thể tích của một số hình
 • Đọc kết quả đo lường trên các dụng cụ đo
 • Áp dụng hệ thống thời gian 12h và 24h
 • Tìm và so sánh giá trị phần trăm của các đại lượng
 • Mô tả khả năng và viết xác suất
 • Vẽ một số dạng biểu đồ và so sánh biểu đồ
 • Nghe hiểu và diễn đạt các khái niệm Toán học mới bằng tiếng Anh
 • Đầu ra năng lực theo chuẩn Cambridge: Hoàn thành Stage 7 Cambridge Lower Secondary Mathematics.

NỘI DUNG CHÍNH

 • Số học (8 chương): số và hệ thống số; phép tính cộng - trừ - nhân - chia; phép tính nhẩm; biểu thức và phương trình.
 • Hình học (4 chương): hình và lý luận hình học cơ bản; vị trí và sự chuyển động.
 • Đo lường (3 chương): khối lượng, khoảng cách, thể tích, thời gian, tiền tệ; ước lượng và đo lường; quy đổi các đơn vị đo lường; diện tích và chu vi.
 • Xử lý dữ liệu (4 chương): thu thập, tổ chức và phân loại dữ liệu; xác suất.
 • Giải quyết vấn đề: Sử dụng các phương pháp và kỹ năng trong việc giải các bài toán.

GIẢNG VIÊN

Giáo viên tại EPC Online Homeschool đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Giáo viên có bằng cấp chuyên môn tương ứng với môn học đảm nhiệm.

Bên cạnh giáo viên bản ngữ, những giáo viên khác trong đội ngũ giáo viên của EPC Online Homeschool sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và 100% nội dung học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Với một số khóa học đặc biệt, học viên có thể lựa chọn giáo viên, chọn lịch học theo nhu cầu và nguyện vọng.

MÔ HÌNH NHÓM HỌC

Lớp học online gồm 01 giáo viên nước ngoài, 01 giáo viên trợ giảng và số lượng học viên do người học tự chọn với các quy mô khác nhau, bao gồm:

 • VIP 01: Nhóm VIP chỉ một (01) người học.
 • VIP 05: Nhóm năm, có tối đa năm (05) người học. Người học TỰ CHỌN thành viên trong nhóm.
 • VIP 10: Nhóm mười, có tối đa mười (10) người học. Người học TỰ CHỌN thành viên trong nhóm.

Theo đó, người học tự lập nhóm, trong đó có một đại diện đăng ký, thanh toán, và gửi thông tin của các thành viên trong nhóm tới EPC Online Homeschool để mở lớp, mở tài khoản học tương tác online.

Học phí (theo nhóm) được nêu trên đây là số học phí dành cho cả nhóm, do một người đại diện thanh toán.

Xem thêm về mô hình NHÓM HỌC tại đây

Xem thêm về chính sách THANH TOÁN – HOÀN TIỀN tại đây

NHẬN XÉT HỌC VIÊN

Thời gian buổi học: 45 phút/buổi

Tổng số buổi học: 148 buổi

Số buổi học / tuần: 4 buổi/tuần

Khóa học quan tâm nhất