MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi kết thúc khóa học, học sinh sẽ:

 • Nắm được và sử dụng các số trong phạm vi 1000
 • Làm các phép cộng trừ với 3 chữ số
 • Nhận biết phân số
 • Nhận diện góc vuông và đo độ dài
 • Học được cách ước lượng và đo lường
 • Làm quen với lịch và cách tính tiền
 • Phân biệt biểu đồ cột và biểu đồ hình ảnh
 • Nghe hiểu và diễn đạt các khái niệm Toán học bằng tiếng Anh
 • Đầu ra năng lực theo chuẩn Cambridge: Hoàn thành Stage 3 Cambridge Primary Mathematics.

NỘI DUNG CHÍNH

 • Số học (29 bài): số và hệ thống số; phép tính cộng - trừ.
 • Hình học (10 bài): hình và lý luận hình học cơ bản.
 • Đo lường (16 bài): khối lượng, khoảng cách, thể tích, thời gian, tiền tệ; ước lượng và đo lường.
 • Xử lý dữ liệu (3 bài): Các biểu đồ thể hiện dữ liệu.
 • Giải quyết vấn đề: Sử dụng các phương pháp và kỹ năng trong việc giải các bài toán.

GIẢNG VIÊN

Giáo viên tại EPC Online Homeschool đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Giáo viên có bằng cấp chuyên môn tương ứng với môn học đảm nhiệm.

Bên cạnh giáo viên bản ngữ, những giáo viên khác trong đội ngũ giáo viên của EPC Online Homeschool sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và 100% nội dung học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Với một số khóa học đặc biệt, học viên có thể lựa chọn giáo viên, chọn lịch học theo nhu cầu và nguyện vọng.

MÔ HÌNH NHÓM HỌC

Lớp học online gồm 01 giáo viên nước ngoài, 01 giáo viên trợ giảng và số lượng học viên do người học tự chọn với các quy mô khác nhau, bao gồm:

 • VIP 01: Nhóm VIP chỉ một (01) người học.
 • VIP 05: Nhóm năm, có tối đa năm (05) người học. Người học TỰ CHỌN thành viên trong nhóm.
 • VIP 10: Nhóm mười, có tối đa mười (10) người học. Người học TỰ CHỌN thành viên trong nhóm.

Theo đó, người học tự lập nhóm, trong đó có một đại diện đăng ký, thanh toán, và gửi thông tin của các thành viên trong nhóm tới EPC Online Homeschool để mở lớp, mở tài khoản học tương tác online.

Học phí (theo nhóm) được nêu trên đây là số học phí dành cho cả nhóm, do một người đại diện thanh toán.

Xem thêm về mô hình NHÓM HỌC tại đây

Xem thêm về chính sách THANH TOÁN – HOÀN TIỀN tại đây

NHẬN XÉT HỌC VIÊN

Thời gian buổi học: 45 phút/buổi

Tổng số buổi học: 70 buổi

Số buổi học / tuần: 2 buổi/tuần

Khóa học quan tâm nhất