Chương Trình Học

EPC DOANH NHÂN

Học phí:

10,000,000 ₫

Khóa học online dành cho doanh nhân. Học 1-1 cùng giáo viên bản ngữ kết hợp online và off-line theo yêu cầu.
Đăng ký học

EPC ONLINE

Học phí:

200,000 ₫

Tổ hợp tiếng Anh - Toán và Khoa học bổ trợ bằng tiếng Anh   
Đăng ký học

EPC DOANH NGHIỆP

Học phí:

100,000,000 ₫

Học online kết hợp off-line dành cho doanh nghiệp
Đăng ký học

CAMBRIDGE HOME SCHOOL

Học phí:

40,000,000 ₫

Trường quốc tế tại gia - Theo chuẩn của Hội đồng Khảo thí giáo dục quốc tế Cambridge
Đăng ký học

EPC TIỂU HỌC

Học phí:

20,000,000 ₫

Chương trình Học tiếng Anh qua Toán và Khoa học của EPC có thể áp...
Đăng ký học