Chia sẻ từ chuyên gia

Chia sẻ từ chuyên gia

17:14 - 06/09/2018

"Giáo dục không phải để chuẩn bị cho cuộc sống - Giáo dục là một phần của cuộc sống" Tiến sĩ Jonh Dewy - Chuyên gia giáo dục Mỹ

Chính vì thế, doanh nghiệp, nhà trường, phụ huynh và học sinh cần lựa chọn cho mình nội dung học tập thiết thực và gần gũi ngay cả khi ngồi trong lớp học. Đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập thế giới phẳng, mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp cần tham gia ngay vào xu thế chung của toàn cầu, và hãy chuẩn bị ngay cho mình những nguyên liệu cần thiết để phục vụ mục đích đó. Nguyên liệu không thể thiếu trong thời đại này chính là tiếng Anh, là kiến thức-kỹ năng liên quan tới quản lý, là kiến thức-kỹ năng liên quan tới khoa học kỹ thuật và công nghê.