Nelson Mandela

16:50 - 06/09/2018

"Giáo dục là một vũ khí lợi hại mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới" - Vũ khí lợi hại nhất trong thời...