MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi kết thúc khóa học, học sinh sẽ:

 • Sử dụng thành thạo phép nhân với các số có 1, 2 hoặc 3 chữ số
 • Nhận biết phép chia hết
 • Phân biệt được số âm, số dương và tỷ lệ phần trăm
 • Nhận diện các đường thẳng song song và vuông góc
 • Gọi tên và nhận biết được một số hình học cơ bản (hình tam giác, hình lập phương và hình hộp chữ nhật)
 • Nắm được khái niệm tọa độ và sự chuyển đổi
 • Biết cách tính diện tích và chu vi của một số hình
 • Sử dụng lịch và thời gian biểu
 • Kiểm tra và phân loại dữ liệu
 • Nắm được khái niệm xác suất và nhận biết biểu đồ đường
 • Nghe hiểu và diễn đạt các khái niệm Toán học mới bằng tiếng Anh
 • Đầu ra năng lực theo chuẩn Cambridge: Hoàn thành Stage 5 Cambridge Primary Mathematics.

NỘI DUNG CHÍNH

 • Số học (32 bài): số và hệ thống số; phép tính cộng - trừ - nhân – chia; phép tính nhẩm.
 • Hình học (10 bài): hình và lý luận hình học cơ bản; vị trí và sự chuyển động.
 • Đo lường (11 bài): khối lượng, khoảng cách, thể tích, thời gian, tiền tệ; ước lượng và đo lường; diện tích và chu vi.
 • Xử lý dữ liệu (5 bài): Tổ chức và phân loại dữ liệu.
 • Giải quyết vấn đề: Sử dụng các phương pháp và kỹ năng trong việc giải các bài toán.

GIẢNG VIÊN

Giáo viên tại EPC Online Homeschool đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Giáo viên có bằng cấp chuyên môn tương ứng với môn học đảm nhiệm.

Bên cạnh giáo viên bản ngữ, những giáo viên khác trong đội ngũ giáo viên của EPC Online Homeschool sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và 100% nội dung học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Với một số khóa học đặc biệt, học viên có thể lựa chọn giáo viên, chọn lịch học theo nhu cầu và nguyện vọng.

MÔ HÌNH NHÓM HỌC

Lớp học online gồm 01 giáo viên nước ngoài, 01 giáo viên trợ giảng và số lượng học viên do người học tự chọn với các quy mô khác nhau, bao gồm:

 • VIP 01: Nhóm VIP chỉ một (01) người học.
 • VIP 05: Nhóm năm, có tối đa năm (05) người học. Người học TỰ CHỌN thành viên trong nhóm.
 • VIP 10: Nhóm mười, có tối đa mười (10) người học. Người học TỰ CHỌN thành viên trong nhóm.

Theo đó, người học tự lập nhóm, trong đó có một đại diện đăng ký, thanh toán, và gửi thông tin của các thành viên trong nhóm tới EPC Online Homeschool để mở lớp, mở tài khoản học tương tác online.

Học phí (theo nhóm) được nêu trên đây là số học phí dành cho cả nhóm, do một người đại diện thanh toán.

Xem thêm về mô hình NHÓM HỌC tại đây

Xem thêm về chính sách THANH TOÁN – HOÀN TIỀN tại đây

NHẬN XÉT HỌC VIÊN

Thời gian buổi học: 45 phút/buổi

Tổng số buổi học: 70 buổi

Số buổi học / tuần: 2 buổi/tuần

Khóa học quan tâm nhất