Giới thiệu

Quốc tịch: Philippines

Học vị: Giảng viên

Kinh nghiệm: 22 năm

Môn dạy: Toán IGCSE - A Level, Toán Cambridge Tiểu học, Toán Cambridge THCS, Dự bị Song bằng Cambridge

Thầy Nixon, cử nhân sư phạm hệ THCS, đã đạt rất nhiều chứng chỉ đào tạo chuyên nghiệp môn Toán Cambridge. Là một giáo viên dày dặn kinh nghiệm, thầy luôn kiến tạo bầu không khí tích cực, vui vẻ khi khuyến khích học viên tham gia các hoạt động thảo luận. Thầy luôn quan tâm tận tình tới tất cả học viên, giải thích tỉ mỉ, rõ ràng và đưa ra các ví dụ kèm theo để các em có thể nắm bắt được vấn đề một cách cụ thể. Thầy rất tự hào khi được đóng góp một phần vào sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ giàu tri thức trong tương lai.

 

KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

DỰ BỊ SONG BẰNG CAMBRIDGE THCS

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 210 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 6 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 10 đến 11 tuổi, chuẩn bị vào lớp 6, và có nhu cầu tham gia chương trình Song bằng cấp THCS. Khóa học xây dựng nền tảng kiến thức, kĩ năng cơ bản và đầy đủ về tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai...

136,500,000 ₫

TOÁN CAMBRIDGE IGCSE - LỚP 9

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 185 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 5 buổi/tuần
Chương trình được thiết kế cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi có nhu cầu và nguyện vọng tham gia học chương trình Song bằng Cambridge ở cấp THCS. Khóa học giúp học sinh phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng lập...

120,250,000 ₫

TOÁN CAMBRIDGE - LỚP 8

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 148 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 4 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 13 đến 14 tuổi có nhu cầu tham gia học chương trình Song bằng Cambridge ở cấp THCS. Khóa học xây dựng nền móng kiến thức Toán Cambridge ở lớp 8 và giúp học sinh rèn luyện tư duy Toán học bằng...

96,200,000 ₫

KIỂM TRA ĐẦU VÀO DỰ BỊ SONG BẰNG CAMBRIDGE THCS

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 8 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 4 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 10 đến 11 tuổi, chuẩn bị vào lớp 6, và có nhu cầu tham gia chương trình Cambridge cấp THCS. Khóa học đánh giá đầy đủ các kỹ năng cũng như chuẩn kiến thức đầu vào chương trình Cambridge cấp...

6,000,000 ₫

TOÁN CAMBRIDGE - LỚP 7

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 148 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 4 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 12 đến 13 tuổi có nhu cầu tham gia học chương trình Song bằng Cambridge ở cấp THCS. Khóa học xây dựng nền móng kiến thức Toán Cambridge ở lớp 7 và giúp học sinh rèn luyện tư duy Toán học bằng...

96,200,000 ₫

TOÁN CAMBRIDGE - LỚP 6

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 148 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 4 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 11 đến 12 tuổi có nhu cầu tham gia học chương trình Song bằng Cambridge ở cấp THCS. Khóa học xây dựng nền móng kiến thức Toán Cambridge ở lớp 6 và giúp học sinh rèn luyện tư duy Toán học bằng...

96,200,000 ₫

TOÁN CAMBRIDGE - LỚP 5

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 70 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 2 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 9 đến 10 tuổi có nhu cầu tham gia học chương trình Song bằng Cambridge ở cấp Tiểu học. Khóa học xây dựng nền móng kiến thức Toán Cambridge ở lớp 5 và giúp học sinh rèn luyện tư duy Toán học bằng...

45,500,000 ₫

TOÁN CAMBRIDGE - LỚP 4

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 70 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 2 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 8 đến 9 tuổi có nhu cầu tham gia học chương trình Song bằng Cambridge ở cấp Tiểu học. Khóa học xây dựng nền móng kiến thức Toán Cambridge ở lớp 4 và giúp học sinh rèn luyện tư duy Toán học bằng...

45,500,000 ₫

DỰ BỊ SONG BẰNG CAMBRIDGE TIỂU HỌC

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 175 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 6 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 5 đến 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1, và có nhu cầu tham gia chương trình Cambridge cấp Tiểu học. Khóa học xây dựng nền tảng kiến thức, kĩ năng cơ bản và đầy đủ về tiếng Anh như ngôn ngữ thứ...

113,750,000 ₫

TOÁN CAMBRIDGE - LỚP 3

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 70 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 2 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 7 đến 8 tuổi có nhu cầu tham gia học chương trình Song bằng Cambridge ở cấp Tiểu học. Khóa học xây dựng nền móng kiến thức Toán Cambridge ở lớp 3 và giúp học sinh rèn luyện tư duy Toán học bằng...

45,500,000 ₫

TOÁN CAMBRIDGE - LỚP 2

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 70 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 2 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 6 đến 7 tuổi có nhu cầu tham gia học chương trình Song bằng Cambridge ở cấp Tiểu học. Khóa học xây dựng nền móng kiến thức Toán Cambridge ở lớp 2 và giúp học sinh rèn luyện tư duy Toán học bằng...

45,500,000 ₫

KIỂM TRA ĐẦU VÀO DỰ BỊ SONG BẰNG CAMBRIDGE TIỂU HỌC

 • Thời gian buổi học: 45 phút
 • Tổng số buổi học: 8 buổi
 • Số buổi học trên tuần: 4 buổi/tuần
Khóa học dành cho học sinh từ 5 đến 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1, và có nhu cầu tham gia chương trình Song bằng cấp Tiểu học. Khóa học đánh giá đầy đủ các kỹ năng cũng như chuẩn kiến thức đầu vào chương trình Cambridge...

6,000,000 ₫