Giới thiệu

Quốc tịch: South Africa

Học vị: Thạc sĩ

Kinh nghiệm: 9 năm

Môn dạy: Khoa học Cambridge

Từ năm 2009 đến 2019, cô Ingrid lấy bằng cử nhân ở nhiều lĩnh vực về địa lý, khoa học, môi trường tại các trường đại học uy tín tại Nam Phi: Đại học Nam phi (Chuyên ngành quản lý môi trường; chuyên ngành địa lý và khoa học); Đại học Stellenbosch (chuyên ngành kỹ thuật xây dựng dân sự).

Cô theo học tại Đại học Stellenbosch, Nam và nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành công nghệ môi trường năm 2018. Bên cạnh đó, cô Ingrid còn tham gia các khóa học về thiết kế, khoa học nâng cao tại các trường Đại học tại Nam Phi: Đại học Northlink (khóa học thiết kế, 2009); Đại học KwaZulu-Natal (khóa học quản lý bùn). Bên cạnh đó, cô Chara có chứng chỉ quốc tế về giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL).

Cô Ingrid bắt đầu bén duyên với dạy học từ năm 2011 với vai trò là gia sư dạy thêm Toán cho sinh viên Đại học và sau đó là gia sư cho sinh viên đại học về công nghệ môi trường. Đồng thời cô cũng giảng dạy tiếng Anh tại các tổ chức giáo dục ở Việt Nam với sự tận tâm, nhiệt tình và chuyên môn cao.