NHÓM HỌC ONLINE

Mô hình học nhóm chủ động - Do người học tự lập nhóm và đăng ký

NHÓM HỌC ONLINE – HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 

Lớp học online gồm 1 giáo viên nước ngoài, 01 giáo viên trợ giảng và số lượng học viên do người học tự chọn với các quy mô khác nhau, bao gồm:

  • VIP 01: Nhóm VIP chỉ một (01) người học.
  • VIP 05: Nhóm năm, có tối đa năm (05) người học. Người học TỰ CHỌN thành viên trong nhóm.
  • VIP 10: Nhóm mười, có tối đa mười (10) người học. Người học TỰ CHỌN thành viên trong nhóm.

 

Nhóm học là hình thức người học tự lập nhóm, trong đó có một đại diện đăng ký, thanh toán, và gửi thông tin của các thành viên trong nhóm tới EPC Online Homeschool. Dựa vào những thông tin mà người học cung cấp, EPC sẽ liên hệ để mở lớp, mở tài khoản học tương tác online cho người học.

 

Học phí được báo theo từng khóa học và mức học phí khác nhau với từng mô hình nhóm. Người học cần tìm hiểu kỹ thông tin, xác định rõ nhu cầu và khả năng, trước khi quyết định lựa chọn hình thức nhóm học phù hợp. Khi chọn nhóm lớn hơn 1, người học sẽ gửi kèm thông tin của thành viên khi đăng ký và thanh toán.

 

LỊCH HỌC – GIÁO VIÊN

Với tất cả các khóa học:

  • Người học tự chọn lịch phù hợp với nhóm của mình
  • Người học tự chọn ngày bắt đầu khóa học dự kiến

Với một số khóa học VIP:

  • Người học có thể chọn giáo viên theo yêu cầu riêng trên trang web. Khi chọn giáo viên, người học được chọn lịch học theo lịch còn trống của giáo viên đã chọn.

Giáo viên là người nước ngoài, nói tiếng Anh tối thiểu như ngôn ngữ thứ 2, có chứng chỉ đào tạo phù hợp với môn học đảm nhiệm. Người học có thể xem hồ sơ giáo viên phụ trách môn học, khóa học mà mình muốn đăng ký.