Giáo viên

James Lazona

Quốc tịch: Philippines

Học vị: Thạc sĩ

Môn dạy: Khoa học Cambridge

Sean Foley

Quốc tịch: Ireland

Học vị: Thạc sĩ

Môn dạy: Tiếng Anh Doanh Nhân, Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai, Dự bị Song bằng Cambridge

Joanne Gatdula

Quốc tịch: Philippines

Học vị: Cử nhân

Môn dạy: Toán Cambridge Tiểu học, Toán Cambridge THCS, Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Nixon Astillero

Quốc tịch: Philippines

Học vị: Giảng viên

Môn dạy: Toán IGCSE - A Level, Toán Cambridge Tiểu học, Toán Cambridge THCS

Kristine Gravador

Quốc tịch: Philippines

Học vị: Giảng viên

Môn dạy: Toán Cambridge Tiểu học, Toán Cambridge THCS, Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai

Willem Henning

Quốc tịch: South Africa

Học vị: Thạc sĩ

Môn dạy: Khoa học Cambridge, Tổ hợp tiếng Anh ngôn ngữ hai