MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

  • Làm chủ nhiều kỹ năng khác nhau như kỹ năng viết thư, viết báo cáo, thuyết trình, làm việc nhóm, đàm phán, thương lượng để sử dụng trong công việc hằng ngày.
  • Nghe hiểu, tự tin giao tiếp, ứng xử các tình huống, ứng dụng được trong đời sống và nâng cao hiệu quả công việc.
  • Đọc hiểu được các tài liệu, văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn; ứng dụng từ vựng và cấu trúc phù hợp để viết thư, viết báo cáo trao đổi công việc hằng ngày.
  • Đạt được trình độ dựa theo đúng yêu cầu đặt ra.

Tổ chức và doanh nghiệp sẽ nhận được báo cáo đánh giá chung về khóa học và của từng học viên cũng như các hoạt động theo dõi, hỗ trợ học viên sau khi khóa học kết thúc.

NỘI DUNG CHÍNH

  • 50 bài học được thiết kế phù hợp với yêu cầu và trình độ của từng tổ chức, doanh nghiệp.
  • Các bài học logic, sinh động, thực tiễn.
  • Chú trọng luyện ngữ âm và phát triển đồng đều 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cho học viên.
  • Môi trường thân thiện, thời gian học tập linh hoạt.
  • Nhiều cơ hội thực hành các tình huống thực tế, tương tác với giáo viên thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, đóng vai tình huống, mô phỏng môi trường công việc.

GIẢNG VIÊN

Giáo viên tại EPC Online Homeschool đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Giáo viên có bằng cấp chuyên môn tương ứng với môn học đảm nhiệm.

Bên cạnh giáo viên bản ngữ, những giáo viên khác trong đội ngũ giáo viên của EPC Online Homeschool sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và 100% nội dung học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Với một số khóa học đặc biệt, học viên có thể lựa chọn giáo viên, chọn lịch học theo nhu cầu và nguyện vọng.

MÔ HÌNH NHÓM HỌC

Lớp học online gồm 01 giáo viên nước ngoài, 01 giáo viên trợ giảng, số lượng học viên từng lớp dựa theo nhu cầu đào tạo của tổ chức, doanh nghiệp.

Theo đó, một đại diện của từng lớp gửi thông tin của các thành viên trong nhóm tới EPC Online Homeschool để mở lớp, mở tài khoản học tương tác online.

Học phí sẽ do tổ chức, doanh nghiệp đại diện thanh toán.

Xem thêm về chính sách THANH TOÁN – HOÀN TIỀN tại đây

NHẬN XÉT HỌC VIÊN

Thời gian buổi học: 60 phút/buổi

Tổng số buổi học: 50 buổi

Số buổi học / tuần: 2 buổi/tuần