CHÍNH SÁCH HỌC THỬ - THANH TOÁN - HOÀN TIỀN VÀ BẢO LƯU

CHÍNH SÁCH HỌC THỬ

EPC không áp dụng chính sách học thử.

Tất cả các khóa học tại EPC Homeschool là dài hạn, liên cấp dành cho học sinh, và đặc thù riêng biệt dành cho doanh nghiệp và doanh nhân. Do vậy, 1-2 tuần học thử là không cần thiết, và không đủ để người học trải nghiệm được nội dung hoặc khám phá hết được lợi ích của EPCONLINELAB.

Ngoài ra, nhiều môn học chưa có tiền lệ tại Việt Nam, ví dụ Tiếng Anh như ngôn ngữ hai (ESL), Toán Cambridge nên người học khó có cơ sở để so sánh. Tuy nhiên, nếu người học không thấy nội dung học hữu ích hoặc phù hợp với nhu cầu của mình thì có thể được hoàn tiền.

  

THANH TOÁN KHÓA HỌC

Hình thức thanh toán:

 

EPC chỉ nhận hình thức thanh toán trực tiếp qua website www.epc.edu.vn

 • Thanh toán bằng quét mã QR được tích hợp sẵn trong ứng dụng Mobile Banking, hoặc thẻ ATM
 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế
 • Thanh toán qua cổng Paypal

 hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin dưới đây:

 • Chủ tài khoản : Công ty cổ phần Sinh Ngữ EPC
 • Số tài khoản : 0011004444857
 • Ngân hàng : Vietcombank, Chi nhánh Hội Sở
 • Nội dung             : ORDxxxxxx (ORDxxx..là mã số đăng ký khóa học)

Người học, hoặc đại diện cho nhóm học online thanh toán toàn bộ chi phí cho khóa học. EPC không nhận thanh toán đơn lẻ của từng thành viên.

  

Thanh toán theo kỳ:

Với một số khóa học đặc biệt, người học có thể lựa chọn thanh toán theo kỳ. Số kỳ tối đa có thể được chọn là 04 kỳ, (xem phần cuối trang khi ấn nút “Thanh toán khóa học”. Tuy nhiên, nếu thanh toán theo kỳ, số tiền cả khóa sẽ được điều chỉnh tự động tăng thêm 5%.

Lưu ý: Chỉ có khóa học nào được thanh toán theo kỳ thì nút “Chọn kỳ thanh toán” mới hiện ra.

 

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN - BẢO LƯU KHÓA HỌC

Học phí được tính cho số buổi học thực tế tại EPC Online Homeschool. Các bài kiểm tra đầu vào, kiểm tra đầu ra, báo cáo kết quả học tập giữa kỳ, cuối kỳ được miễn phí. Phụ huynh học sinh, hoặc doanh nghiệp, hoặc học viên là doanh nhân, sau đây gọi chung là học viên. Học viên có thể được hoàn tiền trong những trường hợp sau:

 

 1. Hoàn lại 100% tiền học phí
 • Học viên bị ốm đau hoặc gặp rủi ro nghiêm trọng dẫn tới không thể bắt đầu học
 • Thiên tai, hỏa hoạn, bệnh dịch, hoặc các tình trạng vi phạm pháp luật của một trong hai bên dẫn tới không thể bắt đầu khóa học
 • Thay đổi về thể chế, các hình thức phá sản được chấp thuận, dẫn tới bên đăng ký học không thể tiếp tục học tập sau khi đăng ký và thanh toán

Học viên sẽ thông báo về tình trạng của mình khi gặp một trong ba tình huống như trên để được hoàn 100% tiền học phí đã đóng.

 

 1. Hoàn lại tiền sau khi đã học. Chỉ áp dụng sau khi đã học tối thiểu 04 tuần liên tục.
 • Không thấy nội dung học, và cách thức học phù hợp với nhu cầu hiện tại
 • Thay đổi về nhu cầu, phát sinh nhu cầu mới dẫn tới không thể tiếp tục học
 • Bất cứ lý do gì khác, đều được chấp nhận hoàn tiền

Học viên chỉ cần thông báo trước cho EPC tối thiểu 05 ngày làm việc về mong muốn dừng khóa học. Số tiền được hoàn là toàn bộ học phí, sau khi đã trừ đi những buổi học chính thức.

Địa chỉ email để thông báo hoàn tiền, bảo lưu là: paypal@epc.edu.vn

  

 1. Chính sách bảo lưu khóa học.
 • Học viên được quyền bảo lưu khóa học vì bất cứ lý do gì.
 • Khi có nhu cầu học lại, học viên thông báo cho EPC Homeschool trước 05 ngày làm việc
 • Thời hạn bảo lưu khóa học được học viên quyết định, và có thể gia hạn.